WYCENA

WYŚLIJ

Schody na policzku centralnym

Schody na policzku centralnym wyróżniają się nowoczesną konstrukcją i efektownym wyglądem. W przypadku schodów z policzkiem centralnym, jak sama nazwa wskazuje belka ta jest montowana na środku biegu schodów, od spodu konstrukcji. Wanga ta pełni rolę elementu nośnego, który odpowiada za stabilność schodów, ale w praktyce stanowi też nietypowy atrybut pod względem wyglądu projektu.